•HOME > 演出活動 > 冬至也樂

 
 
 
 
冬至也樂  
     
 

演出曲目

1.  快樂的出航 編曲/郭哲誠

2.  紅樓序曲 作曲/王立平

3.  紅豆曲(女獨唱作曲/王立平

4.  晴雯歌(女聲合唱作曲/王立平

5.  聰明累(男聲合唱作曲/王立平

6.  上元節(合奏作曲/王立平

7.  葬花吟(獨唱、合唱作曲/王立平

《中場休息》

8.  國語歌曲:夜來香、春風吻上我的臉、小城故事、玫瑰玫瑰我愛你 編曲/黎俊平

9.  閩南歌曲:農村曲、若打開心內的門窗、思念故鄉、關嶺之 編曲/黎俊平

10.  客家歌謠:桃花開、十八摸、十二月古人、採茶歌、賣酒歌  編曲/黎俊平

安可曲:希望的種子 編曲/黎俊平

 
     
 

↑回上一頁

 
     
   
     
   
     
  我的購物車  
 

查看已經訂購之購入清單

 
  廣告專區(一)  
 

資料整理中.... 

 

 
  廣告專區(二)  
 

資料處理中...